Phaeton

2002 – 2016

Touareg 7L

2002 – 2010

Touareg 7P

2010 – 2018

Touareg CR

2018 –>